Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office

Provincial Government of Bulacan
singkaban
awardees
awardees

About Gawad Singkaban

LEGAL NA BASIHAN

Panlalawigang Kautusan Blg. 34-2017 Kautusan na nagtatakda sa buwan ng Setyembre bilang buwan ng turismo kung saan magkakaroon ng patimpalak, pagkilala at parangal sa natatanging turismo na tatawaging "Gawad Singkaban"

Panlalawigang Kautusan blg. 34-2017 Kautusan na nagtatakda sa buwan ng Setyembre bilang buwan ng turismo kung saan magkakaroon ng patimpalak, pagkilala at parangal sa natatanging turismo na tatawaging "Gawad Singkaban"

LAYUNIN

 • higit pang mapalakas at maipakilala ang ating lalawigan sa buong mundo sa larangan ng turismo.
 • matulungan ang pamahalaang panlalawigang maisaayos, mapangalagaan at higit pang mapaganda ang antas ng kariktan ng ating mga likas na yaman.
 • magsilbing inspirasyon sa ating mga lokal na pamahalaan.
 • mapaunlad ang turismo ng ating lalawigan;
 • mapaghusay at mapaganda ang mga bayan/siyudad.
 • magsilbing inspirasyon sa mga lokal na mangangalakal
 • upang mapaganda at maitaas ang antas ng kanilang mga kalakal.

PROSESO NG PAGPILI

 1. Pagsusuri ng TWG/kalihim sa mga isinumiteng lahok
 2. Ang lahat ng lahok na pumasa sa Pre-Screening ay sasailalim sa Preliminary Screening na isasagawa ng lupon ng pagsala
 3. Ang lahat ng lahok na nakasama sa unang pagsala ay bibisitahin ng lupon ng pagpili (Site Validation)
 4. Final interview ng lupon sa pagpili
 5. Deliberasyon ng lupon sa pagpili
 6. Pagdedeklara ng mga nagwaging lahok

Barasoain Church

site of the Constitutional Convention of the first Philippine Republic

Barasoain

Biak na Bato

National Park

bato

Ipo Dam

Norzagaray, Bulacan

ipo dam

Pinagrealan Cave

This cave is a subterranean network of caverns extending more than a kilometer deep.

Pinagrealan

Virdivia Falls

Talbak, Doña Remedios Trinidad

virdivia

Puning Cave

See the amazing rainforests where wild boars, monkeys, deer and birds abound.

puning

Bustos Dam

One of the longest “sector gates” in the world.

bustos

Malangaan Cave

San Rafael, Bulacan

malangaan

Bit Bit River

Norzagaray, Bulacan

bitbit

Mechanics

Natatanging Pook sa Pagpapaunlad ng Turismo P 200,000.00

I. Pangkalahatang batayan

Ang mga proyektong pang-turismo ay kailangang may isang taon nang naisasakatuparan.

II. Tiyak na batayan sa pagpili

A. May mekanismo sa pagpapaunlad ng turismo sa nasasakupang bayan/lungsod sa aspetong:

 • Pang organisasyon (20 points)
 • Pamamahala (15 points)
 • Paglalaan ng pondo (15points)
 • Pamamahalang kapaligiran (10 points)

B. Mga programa/proyekto/gawaing pang-turismo na ipinatupad ng lokal na pamahalaan o/at sa pakikipagtulungan ng pribadong sektor (20points)

C. May tiyak na resulta

 • Pagtaas ng bilang ng turista (5points)
 • Pagtaas ng kita ng pamalahaan (5points)
 • Dagdag na establisyimentong pang-turismo (5points)
 • Dagdag na proyektong pangkabuhayan (5points)

Natatanging Travel Agency P 100,000.00

I. Pangkalahatang batayan

Ang lahok ay kailangang nakarehistro sa SEC/DTI/PHACTO at may tatlo o higit pang taon ang operasyon

II. Tiyak na batayan sa pagpili

A. Kaakibat at pagiging kasapi ng iba't ibang samahon o Membership Affiliations (20points)

B. Mga naisakatuparang programa/proyekto/gawain na kaugnay sa pagsuporta sa mga proyektong pang-turismo ng pamahalaang bayan/lungsod; pagbuo ng Bulacan tour packages; at promotion and marketing of inbound tours. (60points)

C. Pagsunod sa mga umiiral na batas na kaugnay sa operasyon (20points)

 • Accredited tour guides
 • Accredited transport providers
 • *may bonus point kung DOT Accredited at kasapi ng BATA

Natatanging Restawran P 100,000.00

I. Pangkalahatang batayan

Ang lahok ay kailangang nakarehistro sa SEC/DTY/PHACTO at may tatlo o higit pang taon ang operasyon.

II. Tiyak na batayan sa pagpili

A. Kalalagayan sa pamamahala sa mga kawani; sa kalinisan at kapaligiran; at kabuuang kita ng restawran sa loob ng tatlong sunud-sunod na taon (20points)

B. Pagsunod sa mga umiiral na batas na kaugnay sa kanilang operasyon (50points)

C. Makabuluhang ambag sa komunidad o pamahalaan (30points)

* may bonus point sa restawran kung kasapi ng BROA o DOT Accredited

Natatanging Hotel O Resort P 100,000.00

I. Pangkalahatang batayan

Ang lahok ay kailangang nakarehistro sa SEC/DTI/PHACTO at may tatlo o

higit pang taon ang operasyon.

II. Tiyak na batayan sa pag pili

A. Kalalagayan sa pamamahala sa mga kawani; sa kailinisan at kapaligiran; at kabuuang kita ng hotel o resort sa loob ng tatlong sunud-sunod na taon (20points)

B. Pagsunod sa mga umiiral na batas na kaugnay sa kanilang operasyon (50points)

C. Makabuluhang ambag sa komunidad o pamahalaan (30points)

*may bonus point sa hotel o resort kung kasapi ng BARO o DOT Accredited

Natatanging Agri-Tourism P 100,000.00

I. Pangkalahatang batayan

Ang lahok ay kailangang nakarehistro sa SEC/DTI kinikilala (accredited) ng

DOT; at may isang taon ng naisasakatuparan ang proyekto.

II. Tiyak na batayan sa pagpili

A. Pamamahala (10points)

B. Paggamit ng mga teknolohiya(Technology Adoption and Utilization (10points)

C. Pagkakaroon ng Quality Assurance Standards (10points)

D. Pagsunod sa umiiral na batas pang-kapaligiran (10points)

E. Mga proyekto/gawain na may kabaguhan at pagkamalikhain (5points)

F. Pakikilahok sa mga proyektong pangkomunidad (5points)

G. Makabuluhang programa/proyekto/gawaing naisakatuparan (40points)

H. Pagtaas ng kita sa loob ng tatlong sunud-sunod na taon (10points)

* may bonus point kung kasapi ng BFPA

Natatanging Tour Guide P 100,000.00

I. Pangkalahatang batayan

Ang lahok ay kailangang may lisensya mula sa DOT; may 10 taon na

naninirahan sa Bulacan; 18 taong gulang pataas;at walang nakabinbing kasong administratibo.

II. Tiyak na batayan sa pagpili

A. Mga Kaugnay na pagsasanay na dinaluhan (10points)

B. Mga kaugnay na karanasan sa huling 5 taon o relevant experience (10points)

C. Mga naisakatuparang programa/proyekto/gawain na nagpapakita ng pagiging mabisa(effectiveness); mapamaraan(resourceful); at may kabaguhan at pagkamalikhain (innovation / creativity) (60points)

D. Makabuluhang ambag sa turismo ng Bulacan (20points)

Natatanging Tourism Officer P 30,000.00

I. Pangkalahatang batayan

Ang lahok ay kailangang may pag-endorso ng punong bayan/lungsod; may isang taon nang nanunungkulan o hawak ang posisyon; at walang nakabinbing kasong administratibo

II. Tiyak na batayan sa pagpili

A. Personal background tungkol sa antos ng pinag-aralan; mga pagsasanay na dinaluhan; kinaaanibang organisasyong pang-turismo; at paglahok sa mga programang pamahalaan at pang-sibikong gawain (20points)

Natatanging Media Award on Television Plaque

Ang parangal ay ipagkakaloob sa TV news and public affairs program na regular na nagpapalabas ng mga istorya ang mga positibong pagbabago sa iba't ibang larangan; kumikilala sa mga indibidwal at organisasyon sa lalawigan na nagkaroon ng epekto sa buhay ng nakararami; nagpapamalas ng makulay na sining ng Bulacan, kultura at kasaysayan; at iba pang kuwento na nagpapa-kita ng mabuting imahe ng probinsya sa buong bansa at maging sa pandaigdigang komunidad.

Ang itatalagang monitoring team ang siyang susubaybay sa TV episodes na nagtatampok sa Bulacan - mga personalidad, mga isyu at napapanahong pangyayari, mga programa at proyekto at iba pang kaugnay na paksa.

Awardees

2019
Natatanging Pook sa Pagpapaunlad ng Turismo: Municipality of Guiguinto
Natatanging Hotel / Resort: The Greenery (Baliuag)
Natatanging Restaurant: Hapag Events Place and Restaurant (Lungsod ng Malolos)
Natatanging Travel Agency: Manejkom Travel and Tours (Lungsod ng Malolos)
Natatanging Tourism Officer: Renato T. Villanueva (Guiguinto)
Natatanging Tour Guide: Erwin R. Valenzuela (Baliwag)
Natatanging Agritourism Site: Duran Farm (San Ildefonso)
Most Supportive Media Award on Television: Byahe ni Drew
Rated K
Pinas Sarap
CLTV 36
2018
Natatanging Pook sa Pagpapaunlad ng Turismo: Halamanan Festival – Municipality of Guiguinto
Natatanging Hotel / Resort:
Klir Waterpark Resort and Hotels (Municipality of Guiguinto)
Ron-Ron V. Cabanjin - Owner
Natatanging Restaurant: Bistro Maloleño (Lungsod ng Malolos)
Natatanging Travel Agency: Manejkom Travel and Tours (Lungsod ng Malolos)
Natatanging Tourism Officer: Renato T. Villanueva (Municipality of Guiguinto)
Natatanging Tour Guide: Maria Lynda A. Tubid (Lungsod ng Malolos)
Natatanging Agritourism Site:
Three Lucky Mountains Dragonfruit Farm (Municipality of Angat)
Richard C. Cruz - Owner

Contact us

Para sa ibang impormasyon at opisyal na entry form at pagpapasa ng inyong aplikasyon, maaaring magsadya sa ...

Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office

Mobile No: (+63) 916 670 7309
Landline No: +63(44) 761-6749
tourism.bulacan@yahoo.com phacto@bulacan.gov.ph

Provincial Capitol Compound, Malolos City, Bulacan Philippines 3000

fb